اریکه ارائه‌دهنده‌ راهکارهای نوین فناوری اطلاعات به ویژه در بخشهای زیر ساختی و متناسب صنعت